ΔN-p73 is a transcriptional target of the PML/RARα oncogene in myeloid differentiation Journal Articles uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Mainardi, S
 • Pelosi, A
 • Palescandolo, E
 • Riccioni, R
 • Fontemaggi, G
 • Diverio, D
 • Testa, U
 • Sacchi, A
 • Grignani, F
 • Lo-Coco, F
 • Levrero, M
 • Blandino, Giovanni
 • Rizzo, MG

publication date

 • November 2007