Understanding the excellent corrosion resistance of Fe-12Cr ODS alloys with and without Si in supercritical CO2 through advanced characterization Journal Articles uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Wang, You
 • Zhou, Zhangjian
 • Jia, Haodong
 • Gao, Rui
 • Ran, Minrui
 • Zheng, Wenyue
 • Zhang, Mengchao
 • Li, Hui
 • Zhang, Jianqiang
 • Zeng, Xiaoqin
 • Shen, Zhao

publication date

 • January 2023