Interfaces Between Coke, Slag, and Metal in the Tuyere Level of a Blast Furnace Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Li, Kejiang
 • Zhang, Jianliang
 • Liu, Zhengjian
 • Barati, Mansoor
 • Zhong, Jianbo
 • Wei, Mengfang
 • Wang, Guangwei
 • Jiao, Kexin
 • Yang, Tianjun

publication date

 • June 2015