Pressureless bonding process using Ag nanoparticle paste for flexible electronics packaging Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Yan, Jianfeng
 • Zou, Guisheng
 • Wu, Ai-ping
 • Ren, Jialie
 • Yan, Jiuchun
 • Hu, Anming
 • Zhou, Norman

publication date

 • April 2012