A 43-year-old man with cough, expectoration and recurrent wheezing Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • O'Byrne, Paul
 • Wang, Hongyu
 • Chen, Ruchong
 • Xie, Jiaxing
 • Zhang, Qingling
 • Deng, Yu
 • Zeng, Qingsi
 • Zhu, Zheng
 • Ding, Ming
 • Lai, Zhengdao
 • Kolb, Martin Rainer
 • O’Byrne, Paul
 • Chen, Rongchang
 • Zhong, Nanshan

publication date

 • December 2016