1.4-μm InGaAsP-InP strained multiple-quantum-well laser for broad-wavelength tunability Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

publication date

 • September 1997