Application of MALDI-MS and Machine Learning to Detection of SARS-CoV-2 and non-SARS-CoV-2 Respiratory Infections Preprints uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Yegorov, Sergey
 • Kadyrova, Irina
 • Korshukov, Ilya
 • Sultanbekova, Aidana
 • Barkhanskaya, Valentina
 • Bashirova, Tatiana
 • Zhunusov, Yerzhan
 • Li, Yevgeniya
 • Parakhina, Viktoriya
 • Kolesnichenko, Svetlana
 • Baiken, Yeldar
 • Matkarimov, Bakhyt
 • Vazenmiller, Dmitriy
 • Miller, Matthew S
 • Hortelano, Gonzalo
 • Turmuhambetova, Anar
 • Chesca, Antonella E
 • Babenko, Dmitriy

publication date

 • September 2, 2023