The impact of Gam-COVID-Vac, an AdV5/AdV26 COVID-19 vaccine, on the biomarkers of endothelial function, coagulation and platelet activation Preprints uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Turmukhambetova, Anar
 • Yegorov, Sergey
 • Korshukov, Ilya
 • Barkhanskaya, Valentina
 • Kolesnichenko, Svetlana
 • Klyuyev, Dmitriy
 • Zhumadilova, Zhibek
 • Pralieva, Aruzhan
 • Absaghit, Laylim
 • Belyaev, Ruslan
 • Babenko, Dmitriy
 • Hortelano, Gonzalo
 • Miller, Matthew S
 • Vazenmiller, Dmitriy
 • Kadyrova, Irina

publication date

 • August 23, 2023