Prevalence of anti-SARS-CoV-2 immunity in Kazakhstan before the launch of COVID-19 vaccination Preprints uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Kadyrova, Irina
 • Yegorov, Sergey
 • Negmetzhanov, Baurzhan
 • Kolesnikova, Yevgeniya
 • Kolesnichenko, Svetlana
 • Korshukov, Ilya
 • Vazenmiller, Dmitriy
 • Stupina, Yelena
 • Kabildina, Naylya
 • Ashimova, Assem
 • Raimbekova, Aigul
 • Turmukhambetova, Anar
 • Miller, Matthew S
 • Hortelano, Gonzalo
 • Babenko, Dmitriy

publication date

 • September 10, 2021