Sputnik-V reactogenicity and immunogenicity in the blood and mucosa: a prospective cohort study Preprints uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Yegorov, Sergey
 • Kadyrova, Irina
 • Negmetzhanov, Baurzhan
 • Kolesnikova, Yevgeniya
 • Kolesnichenko, Svetlana
 • Korshukov, Ilya
 • Baiken, Yeldar
 • Matkarimov, Bakhyt
 • Miller, Matthew S
 • Hortelano, Gonzalo
 • Babenko, Dmitriy

publication date

 • January 29, 2022