μ+SR measurements on pure and copper doped samples of the 1D antiferromagnet Ni(C2H8N2)2NO2(ClO4) (NENP) Conference Paper uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Sternlieb, BJ
 • Le, LP
 • Luke, Graeme
 • Wu, WD
 • Uemura, YJ
 • Riseman, TM
 • Brewer, JH
 • Ajiro, Y
 • Mekata, M

publication date

 • February 1992