Effect of lactic acid bacteria on the ensiling characteristics and in vitro ruminal fermentation parameters of alfalfa silage Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Huo, Wenjie
 • Wang, Xinyu
 • Wei, Zhixia
 • Zhang, Haixuan
 • Liu, Qiang
 • Zhang, Shuanlin
 • Wang, Cong
 • Chen, Lei
 • Xu, Qingfang
 • Guo, Gang

publication date

 • January 1, 2021