Hyperbolic Metamaterial Devices for Wavefront Manipulation Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Yin, Xiang
 • Zhu, Hua
 • Guo, Huijie
 • Deng, Ming
 • Xu, Tao
 • Gong, Zhijie
 • Li, Xun
 • Hang, Zhi Hong
 • Wu, Chao
 • Li, Hongqiang
 • Chen, Shuqi
 • Zhou, Lei
 • Chen, Lin

publication date

 • January 2019