Field Test of Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Zhou, Norman
 • Yan-Lin Tang
 • Hua-Lei Yin
 • Si-Jing Chen
 • Yang Liu
 • Wei-Jun Zhang
 • Xiao Jiang
 • Lu Zhang
 • Jian Wang
 • Li-Xing You
 • Jian-Yu Guan
 • Dong-Xu Yang
 • Zhen Wang
 • Hao Liang
 • Zhen Zhang
 • Nan Zhou
 • Xiongfeng Ma
 • Teng-Yun Chen
 • Qiang Zhang
 • Jian-Wei Pan

publication date

 • May 2015