β-Bend conformation of CH3CO-Pro-Pro-Gly-Pro-NHCH3: Implications for posttranslational proline hydroxylation in collagen Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

publication date

 • July 1984