Ability of the Photochemical Reflectance Index to Track Light Use Efficiency for a Sub-Tropical Planted Coniferous Forest Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Zhang, Qian
 • Ju, Weimin
 • Chen, Jing
 • Wang, Huimin
 • Yang, Fengting
 • Fan, Weiliang
 • Huang, Qing
 • Zheng, Ting
 • Feng, Yongkang
 • Zhou, Yanlian
 • He, Mingzhu
 • Qiu, Feng
 • Wang, Xiaojie
 • Wang, Jun
 • Zhang, Fangmin
 • Chou, Shuren

publication date

 • December 1, 2015