GOFP: A Geometric-Optical Model for Forest Plantations Journal Articles uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Geng, Jun
 • Chen, Jing
 • Fan, Weiliang
 • Tu, Lili
 • Tian, Qingjiu
 • Yang, Ranran
 • Yang, Yanjun
 • Wang, Lei
 • Lv, Chunguang
 • Wu, Shengbiao

publication date

 • September 2017