New vegetation type map of India prepared using satellite remote sensing: Comparison with global vegetation maps and utilities Journal Articles uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Roy, PS
 • Behera, MD
 • Murthy, MSR
 • Roy, Arijit
 • Singh, Sarnam
 • Kushwaha, SPS
 • Jha, CS
 • Sudhakar, S
 • Joshi, PK
 • Reddy, Ch Sudhakar
 • Gupta, Stutee
 • Pujar, Girish
 • Dutt, CBS
 • Srivastava, VK
 • Porwal, MC
 • Tripathi, Poonam
 • Singh, JS
 • Chitale, Vishwas
 • Skidmore, AK
 • Rajshekhar, G
 • Kushwaha, Deepak
 • Karnatak, Harish
 • Saran, Sameer
 • Giriraj, A
 • Padalia, Hitendra
 • Kale, Manish
 • Nandy, Subrato
 • Jeganathan, C
 • Singh, CP
 • Biradar, CM
 • Pattanaik, Chiranjibi
 • Singh, DK
 • Devagiri, GM
 • Talukdar, Gautam
 • Panigrahy, Rabindra K
 • Singh, Harnam
 • Sharma, JR
 • Haridasan, K
 • Trivedi, Shivam
 • Singh, KP
 • Kannan, L
 • Daniel, M
 • Misra, MK
 • Niphadkar, Madhura
 • Nagabhatla, Nidhi
 • Prasad, Nupoor
 • Tripathi, OP
 • Prasad, P Rama Chandra
 • Dash, Pushpa
 • Qureshi, Qamer
 • Tripathi, SK
 • Ramesh, BR
 • Gowda, Balakrishnan
 • Tomar, Sanjay
 • Romshoo, Shakil
 • Giriraj, Shilpa
 • Ravan, Shirish A
 • Behera, Soumit Kumar
 • Paul, Subrato
 • Das, Ashesh Kumar
 • Ranganath, BK
 • Singh, TP
 • Sahu, TR
 • Shankar, Uma
 • Menon, ARR
 • Srivastava, Gaurav
 • Neeti
 • Sharma, Subrat
 • Mohapatra, UB
 • Peddi, Ashok
 • Rashid, Humayun
 • Salroo, Irfan
 • Krishna, P Hari
 • Hajra, PK
 • Vergheese, AO
 • Matin, Shafique
 • Chaudhary, Swapnil A
 • Ghosh, Sonali
 • Lakshmi, Udaya
 • Rawat, Deepshikha
 • Ambastha, Kalpana
 • Malik, Akhtar H
 • Devi, BSS
 • Gowda, Balakrishna
 • Sharma, KC
 • Mukharjee, Prashant
 • Sharma, Ajay
 • Davidar, Priya
 • Raju, RR Venkata
 • Katewa, SS
 • Kant, Shashi
 • Raju, Vatsavaya S
 • Uniyal, BP
 • Debnath, Bijan
 • Rout, DK
 • Thapa, Rajesh
 • Joseph, Shijo
 • Chhetri, Pradeep
 • Ramachandran, Reshma M

publication date

 • July 2015