Bioinspired Blood Compatible Surface Having Combined Fibrinolytic and Vascular Endothelium-Like Properties via a Sequential Coimmobilization Strategy Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Zhan, Wenjun
 • Shi, Xiujuan
 • Yu, Qian
 • Lyu, Zhonglin
 • Cao, Limin
 • Du, Hui
 • Liu, Qi
 • Wang, Xin
 • Chen, Gaojian
 • Li, Dan
 • Brash, John
 • Chen, Hong

publication date

 • August 2015