Race Categories Modulated the Perceived Lightness of Faces Preprints uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Identity
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Yan, Linlin
 • Zhu, Yiwen
 • Shen, Yang
 • Liang, Yajie
 • Wang, Zhe
 • Sun, Yu-Hao P
 • Xiao, Naiqi

publication date

 • January 1, 2022