μ + SR lineshape of oriented and unoriented high T c superconductors Conference Paper uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Riseman, TM
 • Brewer, JH
 • Cyca, BR
 • Carolan, JF
 • Hardy, WN
 • Kiefl, RF
 • Celio, M
 • Kossler, WJ
 • Uemura, YJ
 • Luke, Graeme
 • Sterlieb, BJ
 • Hart, H
 • Lay, KW
 • Kojima, H
 • Tanaka, I
 • Kakurai, K

publication date

 • December 1989