Unusual Rheological Behavior of Liquid Polybutadiene Rubber/Clay Nanocomposite Gels:  The Role of Polymer−Clay Interaction, Clay Exfoliation, and Clay Orientation and Disorientation Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Wang, Xiaoliang
 • Gao, Yun
 • Mao, Kanmi
 • Xue, Gi
 • Chen, Tiehong
 • Zhu, Jianjun
 • Li, Baohui
 • Sun, Pingchuan
 • Jin, Qinghua
 • Ding, Datong
 • Shi, An-chang

publication date

 • September 2006