Exfoliation of Organo-Clay in Telechelic Liquid Polybutadiene Rubber Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Chen, Tiehong
 • Zhu, Jianjun
 • Li, Baohui
 • Guo, Shiyi
 • Yuan, Zhongyong
 • Sun, Pingchuan
 • Ding, Datong
 • Shi, An-chang

publication date

 • May 2005