η3-Vinylborane Complexes of Platinum and Nickel: Borataallyl- and Alkyl/Borataalkene-Like Coordination Modes Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

publication date

 • April 1, 2010