η3‐Vinylborane Complexes of Platinum and Nickel: Borataallyl‐ and Alkyl/Borataalkene‐Like Coordination Modes Journal Articles uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

publication date

 • April 2010