Oficjalne wytyczne ATS/ERS/JRS/ALAT dotyczące postępowania w praktyce klinicznej: Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc Journal Articles uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

abstract

 • Wprowadzenie: Niniejszy dokument uaktualnia wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (ATS)/Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (ERS)/Japońskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (JRS)/Latynoamerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (ALAT) dotyczące leczenia idiopatycznego włóknienia płuc. Metody: Przeprowadzono przeglądy systematyczne, a jeśli było to możliwe, metaanalizy, w celu podsumowania wszystkich dostępnych dowodów istotnych do sformułowania odpowiedzi na zadane pytania. Dowody oceniano za pomocą systemu Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE), a następnie dyskutowano nad nimi w ramach panelu multidyscyplinarnego. Zastosowano strategie wcześniejszego określenia konfliktów interesów, a zalecenia zostały opracowane, napisane i ocenione wyłącznie przez członków paneli niezgłaszających konfliktów. Wyniki: Zalecenia przemawiające za określonymi interwencjami leczniczymi lub przeciw nim sformułowano po uwzględnieniu danych dotyczących skuteczności, znaczenia zbadanych punktów końcowych, pożądanych i niepożądanych następstw leczenia, kosztów, wykonalności, akceptowalności interwencji i równych szans dostępu do opieki zdrowotnej. Wnioski: Panel opracował i przedstawił podstawy do stworzenia zaleceń przemawiających za interwencjami leczniczymi lub przeciw nim w idiopatycznym włóknieniu płuc.

authors

 • Raghu, Ganesh
 • Rochwerg, Bram
 • Zhang, Yuan
 • Cuello Garcia, Carlos
 • Azuma, Arata
 • Behr, Juergen
 • Brozek, Jan
 • Collard, Harold
 • Cunningham, William
 • Homma, Sakae
 • Johkoh, Takeshi
 • Martinez, Fernando
 • Myers, Jeffrey
 • Protzko, Shandra
 • Richeldi, Luca
 • Rind, David
 • Selman, Moisés
 • Theodore, Arthur
 • Wells, Athol
 • Hoogsteden, Henk
 • Schünemann, Holger