Seasonal fog enhances crop water productivity in a tropical rubber plantation Journal Articles uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Gnanamoorthy, Palingamoorthy
 • Song, Qinghai
 • Zhao, Junbin
 • Zhang, Yiping
 • Zhang, Jing
 • Lin, Youxing
 • Zhou, Liguo
 • Bibi, Sadia
 • Sun, Chenna
 • Yu, Hui
 • Zhou, Wenjun
 • Sha, Liqing
 • Wang, Shusen
 • Chakraborty, S
 • Kumar Deb Burman, Pramit

publication date

 • August 2022