How to design high quality acupuncture trials—a consensus informed by evidence Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Zhang, Yu-Qing
 • Jiao, Rui-Min
 • Witt, Claudia M
 • Lao, Lixing
 • Liu, Jian-Ping
 • Thabane, Lehana
 • Sherman, Karen J
 • Cummings, Mike
 • Richards, Dawn P
 • Kim, Eun-Kyung Anna
 • Kim, Tae-Hun
 • Lee, Myeong Soo
 • Wechsler, Michael E
 • Brinkhaus, Benno
 • Mao, Jun J
 • Smith, Caroline A
 • Gang, Wei-Juan
 • Liu, Bao-Yan
 • Liu, Zhi-Shun
 • Liu, Yan
 • Zheng, Hui
 • Wu, Jia-Ni
 • Carrasco-Labra, Alonso
 • Bhandari, Mohit
 • Devereaux, Philip
 • Jing, Xiang-Hong
 • Guyatt, Gordon

publication date

 • March 30, 2022