Soil respiration after six years of continuous drought stress in the tropical rainforest in Southwest China Journal Articles uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Zhou, Liguo
 • Liu, Yuntong
 • Zhang, Yiping
 • Sha, Liqing
 • Song, Qinghai
 • Zhou, Wenjun
 • Balasubramanian, D
 • Palingamoorthy, Gnanamoorthy
 • Gao, Jinbo
 • Lin, Youxing
 • Li, Jing
 • Zhou, Ruiwu
 • Zar Myo, Sai Tay
 • Tang, Xianhui
 • Zhang, Jin
 • Zhang, Peng
 • Wang, Shusen
 • Grace, John

publication date

 • November 2019