Inside Cover: Red‐ and Far‐Red‐Emitting Zinc Probes with Minimal Phototoxicity for Multiplexed Recording of Orchestrated Insulin Secretion (Angew. Chem. Int. Ed. 49/2021) Journal Articles uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Zhang, Junwei
 • Peng, Xiaohong
 • Wu, Yunxiang
 • Ren, Huixia
 • Sun, Jingfu
 • Tong, Shiyan
 • Liu, Tianyan
 • Zhao, Yiwen
 • Wang, Shusen
 • Tang, Chao
 • Chen, Liangyi
 • Chen, Zhixing

publication date

 • December 2021