Determination of heavy metal ions in mixed solution by imprinted SAMs Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Huan, Shuangyan
 • Jiao, Chenxu
 • Shen, Qi
 • Jiang, Jianhui
 • Zeng, Guang ming
 • Huang, Gordon
 • Shen, Guo li
 • Yu, Ru qin

publication date

 • October 2004