Spherical Supramolecular Structures Constructed via Chemically Symmetric Perylene Bisimides: Beyond Columnar Assembly Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Huang, Jiahao
 • Su, Zebin
 • Huang, Mingjun
 • Zhang, Rongchun
 • Wang, Jian
 • Feng, Xueyan
 • Zhang, Rui
 • Zhang, Ruimeng
 • Shan, Wenpeng
 • Yan, Xiao‐Yun
 • Guo, Qing‐Yun
 • Liu, Tong
 • Liu, Yuchu
 • Cui, Yunpeng
 • Li, Xiaopeng
 • Shi, An-chang
 • Cheng, Stephen ZD

publication date

 • October 12, 2020