Pt/Pd Single-Atom Alloys as Highly Active Electrochemical Catalysts and the Origin of Enhanced Activity Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Zhang, Lei
 • Liu, Hanshuo
 • Liu, Sihang
 • Norouzi Banis, Mohammad
 • Song, Zhongxin
 • Li, Junjie
 • Yang, Lijun
 • Markiewicz, Matthew
 • Zhao, Yang
 • Li, Ruying
 • Zheng, Matthew
 • Ye, Siyu
 • Zhao, Zhi-Jian
 • Botton, Gianluigi
 • Sun, Xueliang

publication date

 • October 4, 2019