Field-experiment constraints on the enhancement of the terrestrial carbon sink by CO2 fertilization Journal Articles uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Arain, Muhammad Altaf
 • Liu, Yongwen
 • Piao, Shilong
 • Gasser, Thomas
 • Ciais, Philippe
 • Yang, Hui
 • Wang, Han
 • Keenan, Trevor F
 • Huang, Mengtian
 • Wan, Shiqiang
 • Song, Jian
 • Wang, Kai
 • Janssens, Ivan A
 • Peñuelas, Josep
 • Huntingford, Chris
 • Wang, Xuhui
 • Altaf Arain, Muhammad
 • Fang, Yuanyuan
 • Fisher, Joshua B
 • Huang, Maoyi
 • Huntzinger, Deborah N
 • Ito, Akihiko
 • Jain, Atul K
 • Mao, Jiafu
 • Michalak, Anna M
 • Peng, Changhui
 • Poulter, Benjamin
 • Schwalm, Christopher
 • Shi, Xiaoying
 • Tian, Hanqin
 • Wei, Yaxing
 • Zeng, Ning
 • Zhu, Qiuan
 • Wang, Tao

publication date

 • October 2019