Highly Ordered Sub-10 nm Patterns Based on Multichain Columns of Side-Chain Liquid Crystalline Polymers Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Jiang, Xu-Qiang
 • Zhao, Rui-Ying
 • Chang, Wen-Ying
 • Yin, Dong-Xiao
 • Guo, Ye-Chang
 • Wang, Wei
 • Liang, De-Hai
 • Yang, Shuang
 • Shi, An-chang
 • Chen, Er-Qiang

publication date

 • July 9, 2019