Pd-decorated three-dimensional nanoporous Au/Ni foam composite electrodes for H2O2reduction Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Ke, Xi
 • Xu, Yantong
 • Yu, Changchun
 • Zhao, Jie
 • Cui, Guofeng
 • Higgins, Drew
 • Chen, Zhongwei
 • Li, Qing
 • Xu, Hui
 • Wu, Gang

publication date

 • October 21, 2014