Sa2042 Dependence of Colonic Motor Patterns on 5-HT3 and 5-HT4 Receptor Activation in the Rat Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Yu, Yuanjie
 • Chen, Jihong
 • Du, Xiaohui
 • Hong, Lu
 • Liao, Hong
 • Jiang, Longyin
 • Li, Hongfei
 • Yang, Zixian
 • Shi, Junbo
 • Yin, Xiangdong
 • Huizinga, Jan D

publication date

 • May 2014