An acetone gas sensor based on nanosized Pt-loaded Fe2O3 nanocubes Journal Articles uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Zhang, Shendan
 • Yang, Mingjie
 • Liang, Kunyu
 • Turak, Ayse
 • Zhang, Bingxue
 • Meng, Da
 • Wang, Chuanxi
 • Qu, Fengdong
 • Cheng, Wenlong
 • Yang, Minghui

publication date

 • July 2019