The 2017 Taipei Declaration for Health-Promoting Palliative Care Journal Articles uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Huang, Sheng-Jean
 • Huang, Chiao-Yu
 • Woung, Lin-Chung
 • Lee, Oscar Kuang-Sheng
 • Chu, Da-Chen
 • Huang, Tsun-Cheng
 • Wang, Ying-Wei
 • Guo, Ping
 • Harding, Richard
 • Kellehear, Allan
 • Curtis, J Randall

publication date

 • May 2018