Influence of alkaline (Na, K) vapors on carbon and mineral behavior in blast furnace cokes Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Li, Kejiang
 • Zhang, Jianliang
 • Barati, Mansoor
 • Khanna, Rita
 • Liu, Zhengjian
 • Zhong, Jianbo
 • Ning, Xiaojun
 • Ren, Shan
 • Yang, Tianjun
 • Sahajwalla, Veena

publication date

 • April 2015

published in