Amnestic Mild Cognitive Impairment: Topological Reorganization of the Default-Mode Network Journal Articles uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • You, John Joon-young
 • Wang, Liang
 • Li, He
 • Liang, Ying
 • Zhang, Junying
 • Li, Xin
 • Shu, Ni
 • Wang, Yongyan Y
 • Zhang, Zhanjun

publication date

 • August 2013

has subject area