Light Amplification in Non-photorefractive Doped Polymer Film at Red Light Wavelength Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Fang, Qiyin
 • Jing-jun, Xu
 • Qi-yin, Fang
 • Chao-li, Ma
 • Guang-yin, Zhang
 • Qian, Sun
 • Guo-quan, Zhang
 • Si-min, Liu
 • Guo-yun, Tian
 • Qiang, Wu
 • Xiao-bo, Chen

publication date

 • March 1997