α2(Ω)F(Ω)inV3Si: Insight from the superconducting thermodynamic properties Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

publication date

 • January 1, 1982