Dispersion design of all-solid photonic bandgap fiber Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Fang, Qiyin
 • Wang, Zhi
 • Jin, Long
 • Liu, Jianguo
 • Yue, Yang
 • Liu, Yange
 • Kai, Guiyun
 • Yuan, Shuzhong
 • Dong, Xiaoyi

publication date

 • November 1, 2007