Space Codes for MIMO Optical Wireless Communications: Error Performance Criterion and Code Construction Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Zhang, Yan-Yu
 • Yu, Hong-Yi
 • Zhang, Jiankang
 • Zhu, Yi-Jun
 • Wang, Jin-Long
 • Wang, Tao

publication date

 • May 2017