β-Boron and a1b12 as quasi-amorphous semiconductors and thermoelectrical materials Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Golikova, OA
 • Berezin, Alexander
 • Zaitsev, VK
 • Kazanin, MM
 • Orlov, VM
 • Stil'Bans, LS
 • Tkalenko, EN

publication date

 • June 1976